Štúdium MBA Žilina

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA Žilina Master of Business Administration (MBA)

Pokiaľ sa jedná o rozhodnutie ohľadne štúdia MBA, je jedno či žijete v Žiline, alebo iných častiach Slovenska. Štúdium MBA  na European School of Business & Management SE (ESBM) je vhodné pre záujemcov odkiaľkoľvek a to vďaka unikátnej modernej online forme štúdia prepojenej s niekoľkými celodennými workshopmi, ktoré sa spravidla organizujú v sobotu a to iba 4x za celé štúdium.

ESBM sa zameriava na schopnosť jednotlivca vyvodzovať logické a faktické súvislosti a naučiť študentov analyticky uvažovať a rozhodovať. Rovnaký dôraz je kladený na osobnostný rozvoj manažéra. V rámci štúdia je maximálne prepojená teória s praxou, čo napomáha osvojovať si teoretické pravidlá a vedieť ich aplikovať do praxe. Na výber je 20 MBA špecializácií.

Výučba manažérskych programov je flexibilná, trvá 1 rok a kombinuje e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi. Vďaka prepracovanému e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú. Aj keď odborné workshopy prebiehajú v sidle školy, v Prahe, účast nie je povinná ani podmienená úpešnosťou štúdia. Štúdium na ESBM je práve preto vhodné pre kohokoľvek, či ste z mesta Žilina, alebo iných kútov Slovenska.

Výber ESBM ako spoľahlivého partnera na ceste za vzdelaním prináša aj mnoho výhod:

 • moderný e-learningový systém;
 • možnosť zostavenia vlastného študijného programu;
 • efektívna forma výučby;
 • časová flexibilita, možnosť študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek;
 • profesionálny lektorský tím;
 • úspora finančných prostriedkov;
 • zahájenie štúdia kedykoľvek počas celého roka;
 • odborná literatura k štúdiu zdarma;
 • bonusová karta s množstvom zliav a výhod;
 • možnosť zúčastňovať sa tematických a odborných prednášok;
 • žiadne ďalšie poplatky.

97% absolventov uviedlo, že sa im investícia do MBA na ESBM vyplatila. Nezávislý prieskum uskutočnila popredná agentúra MEDIAN.