Informácie o štúdiu LLM

Master of Laws (LLM)

Informácie o štúdiu LLM Master of Laws (LLM)

Master of Laws (LLM) predstavuje vzdelávací program, ktorý sa zameriava na prehĺbenie znalostí a zručností v právnej oblasti. Štúdium LLM je tak vhodné pre uchádzačov s právnym vzdelaním, ale aj pre jednateľov, vlastníkov obchodných spoločností či zástupcov stredného a vyššieho managementu, ktorí sa chcú dozvedieť informácie o právnom a ekonomickom pozadí fungovaní korporácíi. Vďaka tzv. Oxfordskému vzdelávaciemu modelu je samotné štúdium zamerané veľmi prakticky. Na ESBM ponúkame program LLM ve špecializácii LLM Corporate Law.
 

Priebeh štúdia LLM

Štúdium LLM trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenčiny, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Štúdium sa skladá z 2 blokov a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOKšpecializovaný – je zhodný pre všetkých študentov programu LLM a obsahuje 8 modulov. V rámci 2. BLOKU – voliteľného – si študent vyberá 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov (pozri graf nižšie).

Tieto moduly sú vedené profesionálnymi lektormi a študenti spolu s tútormi majú možnosť diskutovať na vybrané témy, ktoré následne spracovávajú vo svojej seminárnej práci. Interaktívne workshopy prebiehajú vždy cez víkend a konajú sa za štúdium celkom 4x. Výučba prebieha v skupine v moderných priestoroch v centre Prahy.

Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium hneď a uspôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť začať študovať odkiaľkoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

1. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 8 MODULŮ
3 výučbové dni
Výučba 1. bloku je totožná pre všetkých študentov programu LLM. Obsahuje 8 modulov - Súkromé právo, Korporátne právo, Zmluvné právo, Finančné právo, Hospodárska súťaž, Medzinárodné obchodné právo, Insolvenčné konanie řízení a Pracovné právo. Výučba 1. bloku je rozdelená do 3 výučbových dní.
2. BLOK - VOLITEĽNÝ 2 MODULY
1 výučbový deň
V 2. bloku si každý študent vyberá dva zo širokej ponuky voliteľných modulov, ktorých výučba prebieha v rámci 1 vzdelávacieho dňa.
ZÁVEREČNÁ
PRÁCA
  OBHAJOBA
Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
Graf štúdia
 

Výstupom za oba bloky je 6 seminárnych prác alebo prípadových štúdií, prípadne iná forma definovaná v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného, študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom e-learningového prostredia, virtuálnej miestnosti, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia LLM všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Čo sa týka platobných podmienok, ku študentom pristupujeme individuálne a ponúkame možnosť uhradiť platbu za štúdium až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu uchádzača o štúdium LLM, sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek

Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Stručne v bodoch:

  • Štúdium LLM je rozdelené na 2 bloky, celkom s 10 študijnými modulmi. V rámci 1. bloku študentov čaká 8 modulov, v 2. bloku 2 moduly. Prezenčná časť štúdia tvorí 4 celodenné workshopy.
  • Študenti majú možnosť nadštandardných individuálnych konzultácií s lektormi.
  • Výstupom modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.
  • Výučba prebieha ako online, tak v moderných priestoroch v centre Prahy, kde je pre študentov zabezpečené občerstvenie.
  • Štúdium LLM prebieha v češtine, s akceptáciou slovenčiny, trvá 1 rok a uchádzač má možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka.
  • Cena za štúdium obsahuje študijné materiály.
  • Nad rámec štúdia sa môžu študenti zúčastniť ďalších nepovinných odborných prednášok, seminárov a workshopov, ktoré škola usporadúva. 

Ďalšie informácie:

Informácie o štúdiu LLM - Hodnotenie 4.65/5 - Hodnotilo 155 užívateľov