Informácie o štúdiu LLM

Master of Laws (LLM)

Informácie o štúdiu LLM Master of Laws (LLM)

Master of Laws (LLM) predstavuje vzdelávací program, ktorý sa zameriava na prehĺbenie znalostí a zručností v právnej oblasti. Štúdium LLM je tak vhodné pre uchádzačov s právnym vzdelaním, ale aj pre jednateľov, vlastníkov obchodných spoločností či zástupcov stredného a vyššieho managementu, ktorí sa chcú dozvedieť informácie o právnom a ekonomickom pozadí fungovaní korporácíi. Vďaka tzv. Oxfordskému vzdelávaciemu modelu je samotné štúdium na ESBM zamerané veľmi prakticky.
 

Priebeh štúdia LLM

Štúdium LLM trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenčiny, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Štúdium sa skladá z 2 blokov a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOKšpecializovaný – je zhodný pre všetkých študentov programu LLM a obsahuje 8 modulov. V rámci 2. BLOKU – voliteľného – si študent vyberá 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov (pozri graf nižšie).

Tieto moduly sú vedené profesionálnymi lektormi a študenti spolu s tútormi majú možnosť diskutovať na vybrané témy, ktoré následne spracovávajú vo svojej seminárnej práci. Interaktívne workshopy prebiehajú vždy cez víkend a konajú sa za štúdium celkom 4x. Výučba prebieha v skupine v moderných priestoroch v centre Prahy.

Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium hneď a uspôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť začať študovať odkiaľkoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

1. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 8 MODULŮ
3 výučbové dni
Výučba 1. bloku je totožná pre všetkých študentov programu LLM. Obsahuje 8 modulov - Súkromé právo, Korporátne právo, Zmluvné právo, Finančné právo, Hospodárska súťaž, Medzinárodné obchodné právo, Insolvenčné konanie řízení a Pracovné právo. Výučba 1. bloku je rozdelená do 3 výučbových dní.
2. BLOK - VOLITEĽNÝ 2 MODULY
1 výučbový deň
V 2. bloku si každý študent vyberá dva zo širokej ponuky voliteľných modulov, ktorých výučba prebieha v rámci 1 vzdelávacieho dňa.
ZÁVEREČNÁ
PRÁCA
  OBHAJOBA
Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
Graf štúdia
 

Výstupom za oba bloky je 6 seminárnych prác alebo prípadových štúdií, prípadne iná forma definovaná v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného, študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom e-learningového prostredia, virtuálnej miestnosti, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia LLM všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Čo sa týka platobných podmienok, ku študentom pristupujeme individuálne a ponúkame možnosť uhradiť platbu za štúdium až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu uchádzača o štúdium LLM, sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek

Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Stručne v bodoch:

  • Štúdium LLM je rozdelené na 2 bloky, celkom s 10 študijnými modulmi. V rámci 1. bloku študentov čaká 8 modulov, v 2. bloku 2 moduly. Prezenčná časť štúdia tvorí 4 celodenné workshopy.
  • Študenti majú možnosť nadštandardných individuálnych konzultácií s lektormi.
  • Výstupom modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.
  • Výučba prebieha ako online, tak v moderných priestoroch v centre Prahy, kde je pre študentov zabezpečené občerstvenie.
  • Štúdium LLM prebieha v češtine, s akceptáciou slovenčiny, trvá 1 rok a uchádzač má možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka.
  • Cena za štúdium obsahuje študijné materiály.
  • Nad rámec štúdia sa môžu študenti zúčastniť ďalších nepovinných odborných prednášok, seminárov a workshopov, ktoré škola usporadúva. 

Ďalšie informácie:

Informácie o štúdiu LLM - Hodnotenie 4.65/5 - Hodnotilo 155 užívateľov