Ing. Attila Widerman, LL.M.

Ředitel společnosti Power Belt pohonné mechanizmy s.r.o.Napriek niekoľkoročnej praxi vo vedení podniku som mal potrebu rozšíriť si obzory a získať nové znalosti a vedomosti. Štúdiom odboru LLM na škole ESBM som získal oveľa väčší rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law. Skladba predmetov v obore bola kompaktná a zameraná na využití v praxi. Okrem profesionality lektorov taktiež pozitívne hodnotím ochotu a podporu zo strany študijného oddelenia. Nadobudnuté poznatky sa snažím preniesť do praxe, pričom pevne verím, že vynaložené prostriedky do štúdia sa mi v budúcnosti určite vrátia. Ďakujem celému ESBM teamu!