Richard Jurák, MBA, LL.M.

Facility manager, One Planet,One Business s. r. o.Většina lidí chce ve svém životě něco dokázat či něčím být, a proto si staví různé milníky, ve kterých si plní své sny a přání. I já jsem měl a mám své milníky. Jedním z nich bylo postgraduální studium, a proto jsem ho ve svém věku 50+ začal studovat. Jako každý, jsem stál před otázkou, jakou školu si vybrat. Provedl jsem pečlivou analýzu a ze všech škol, které nabízejí postgraduální studium mi jednoznačně vyšlo ESBM. Jejich systém vzdělávání, přístup a profesionalita lektorů, samotné moduly a odborné workshopy jsou velice inspirující, motivující a na vysoké úrovni. Nelze opomenout ani skvělý a profesionální tým ESBM. Díky, bez vás by to opravdu nešlo! Že školu doporučuji, že je přínosem, a že jsem byl opravdu velice spokojen, dokazuje to, že po úspěšném zakončení postgraduálního studia v programu MBA jsem plynule pokračoval i ve studiu LL.M. Rád bych všem, kteří studují, chtějí studovat, anebo budou studovat na škole ESBM popřál mnoho úspěchů a zdárné dokončení studia. Těm, co váhají bych rád sdělil, studium na ESBM je opravdovým přínosem, vřele doporučuji..