Prínosy špecializácie
DBA Zdravotníctvo

 • Dozviete sa najaktuálnejšie informácie z oblasti zdravotníckeho managementu.

 • Zameriate sa na oblasť krízového riadenia.

 • Lektori sa s vami podelia o praktické rady pri riešení dlhodobých stratégií.

 • Dozviete sa praktické rady pre grantové riadenie.

 • Zoznámite sa s aktuálnymi trendmi v oblasti managementu zdravotníctva.

 • Zameriate sa na legislatívu v rámci odboru zdravotníctva.

Špecializáciu hodnotilo 31 absoloventov.
Hodnotenie: 4,91 / 5

V rámci študijného programu DBA Zdravotníctvo môžu študenti absolvovať unikátnu jednodňovú stáž v nemocnici.

Tuto špecializáciu je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).Podrobný priebeh štúdia špecializácie
DBA Zdravotníctvo

 • Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do 3 výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 práce alebo prípadové štúdie, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplňujúce materiály, ktoré vyučujúci uverejňuje v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul Mgr. alebo Ing.), popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe MBA či MSc.
 • Ďalej minimálne päťročná prax na manažérskej pozícií: formulár k stiahnutiu.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

 

Zvýhodnená cena DBA!

Študujte za akčnú cenu 4.857 € bez DPH 6.326 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 21. 7. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.