Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.Ing. Bc. Andrea Mašínová, LL.M., MBA je absolventkou III. Lekárske fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, študijného programu Zdravotnej vedy a odboru Riadenie ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Ekonomické vzdelanie získala absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škole finančnej a správnej. Postgraduálne štúdium v ​​programe LL.M. ukončila v máji 2018 na European School of Business & Management SE, v roku 2019 potom obhájila disertačnú prácu na tému Štruktúra financovania v sektore zdravotnej starostlivosti (porovnanie produktivity a efektivity štátnych a neštátnych nemocníc). Celý svoj profesný život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, posledných 15 rokov potom na pozícii námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň. Dlhodobo sa podieľa na špecializačnej i kvalifikačnej príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích i dotačných programov v oblasti ekonomiky zdravotníctva, zdravotnej a sociálnej starostlivosti.