JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BAJUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA sa špecializuje na daňové právo Českej ako aj Slovenskej republiky, hlavne na medzinárodné zdanenie a daňové spory. Ďalšou oblasťou záujmu je právo Európskej únie, trestné právo a právo nehnuteľností. Je advokátkou zapísanou u Českej aj slovenskej advokátskej komore. V súťaži Daniar & Daňová firma roku bola zvolená “Daňovou hviezdou” pre medzinárodné dane v rokoch 2011, 2015 a 2016 a zároveň bola v rokoch 2011, 2014, 2015 a 2016 zaradená do “Daňové kancelárie snov”. Je členom International Fiscal Association (IFA), pričom bola vymenovaná národným spravodajcom za Českú republiku pre roky 2013, 2014 a 2015.