JUDr. Iva Podhorská, LL.M.JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátnych kanceláriách v ČR aj v zahraničí a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky a od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou nemeckého jazyka. Vo svojej praxi sa zaoberá predovšetkým obchodným a zmluvným právom. V súčasnej dobe pracuje ako senior legal counsel pre významnú zahraničnú spoločnosť.