Aké sú podmienky prijatia k štúdiu BBA?

Uchádzač o štúdium profesijného programu BBA musí doložiť maturitné vysvedčenie. K štúdiu programu BBA nie je potrebné dokončené vysokoškolské vzdelanie alebo prax na manažérskej pozícií. K štúdiu BBA sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Viac informácií nájdete v sekcii Podmienky prijatia.

Aká je cena za štúdium BBA?

Štandardná cena za štúdium BBA činí 2.408 € bez DPH. Aktuálne sme si však pre našich študentov pripravili špeciálnu ponuku, viac informácií nájdete v sekcii Školné. Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky BBA špecializácie. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.

Ako podať prihlášku?

Prihlášku ku štúdiu BBA je možné podať na našich webových stránkach online v elektronickej podobe, zaslať poštou či osobne doručiť na študijné oddelenie. Pokiaľ je prihláška riadne podaná a sú k nej priložené potrebné dokumenty (kópie maturitného vysvedčenia), bude uchádzačovi zaslaná zmluva o štúdiu spolu s informáciami o ďalšom postupe. Po podpísaní zmluvy a uhradení prvej splátky za štúdium bude uchádzačovi sprístupnená študentská sekcia, kde nájde všetky podklady k štúdiu vrátane študijných materiálov.

Prečo si k štúdiu BBA vybrať práve ESBM?

European School of Busines & Management SE, ako prvá a jediná z inštitúcií poskytujúcich postgraduálne programy MBA, ponúka jedinečný model štúdia založený na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou vlastnej voľby niektorých modulov. Tento moderný a efektívny vzdelávací modul je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Pozrite sa na výskum prínosov štúdia na EBSM očami našich absolventov.

Kedy štúdium na ESBM začína?

Na štúdium vzdelávacích programov BBA na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Nie je teda potrebné čakať na začatie semestrov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícii všetky študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Akým spôsobom prebieha štúdium na ESBM?

Štúdium BBA prebieha v českom/slovenskom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný – obsahuje 3 moduly. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študent volia jednu špecializáciu, ktorá sa skladá zo 4 modulov. Za celé štúdium študenti absolvujú 3 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (v sobotu). Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe). Výstupom sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver študent vypracuje záverečnú prácu, jej obhajobou je štúdium ukončené.

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z profesionálov daného odboru. Rôznorodosť lektorského tímu zabezpečuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia volí. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku. Lektori sú po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícii.

Je dôležité sa zúčastniť výučby?

Nakoľko sa jedná o manažérske vzdelávanie, nie je vyžadovaná účasť študenta na prezenčných častiach. Teda neexistuje niečo ako „povinná dochádzka“. Napriek tomu odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil, pretože osobné stretnutie s lektorom tvorí obrovskú pridanú hodnotu štúdia. Pokiaľ študent nemá záujem zúčastniť sa prezenčnej výučby, všetky špecializácie je možné študovať aj online, a to za zvýhodnenú cenu.

Čo sú to seminárne práce?

Je to písomná práca, ktorá preukazuje študentove pochopenie problematiky daného predmetu a samotnú aplikáciu v praxi. Účelom práce je predovšetkým študentova vlastná argumentácia, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva dve seminárne práce, za 2. blok tri práce.

Jak dlho štúdium BBA trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu BBA na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta je možné z osobných a pracovných dôvodov štúdium BBA predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.

Ako je štúdium BBA zakončené?

Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej úspešnou obhajobou pred komisiou. Úspešný absolvent následne získa profesijný titul BBA.

Získam štúdiom BBA akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu BBA rozšírenie manažérskeho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa stávajúcej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej a Slovenskej republike titul BBA považovaný za titul akademický, ale za titul profesijný, písaný za menom.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku