Zvýhodnená cena LLM štúdia!
Iba do 21. 7. 2024.

3.347 € bez DPH

Podrobný priebeh štúdia LLM na ESBM

Štúdium LLM je v českom jazyku a trvá 1 rok. Časová flexibilita štúdia umožňuje jeho prispôsobenie sa vlastným možnostiam a preferenciám.
  • Master of Laws (LLM) predstavuje vzdelávací program, ktorý sa zameriava na prehĺbenie znalostí a skúsenosti v právnej oblasti. ESBM ponúka program LLM v špecializácií Corporate Law.

  • Štúdium LLM je vhodné pre uchádzačov s právnym vzdelaním, ale i pre konateľov obchodných spoločností či zástupcov stredného a vyššieho managementu, ktorí sa chcú dozvedieť informácie o právnom a ekonomickom pozadí fungovania korporácií.

  • European School of Business & Management SA využíva kombináciu online štúdia s interaktívnou výučbou (workshopy). Štúdium je postavené na Oxfordskom modeli výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme a podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktoré stavia nad teoretické znalosti.

  • Výhodou štúdia na ESBM je časová flexibilita – možnosť zahájiť štúdium ihneď a prispôsobiť si výučbu vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a zvoliť si konkrétne termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

  • Štúdium LLM trvá 1 rok a prebieha v českom jazyku. Celé štúdium sa skladá z 2 vzdelávacích blokov, ktoré sú ďalej rozčlenené na 10 študijných modulov. 1. BLOK – špecializovaný – je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 8 modulov. V rámci 2. BLOKU – voliteľného – si študenti volia 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov.

  • Prezenčná časť štúdia prebieha vždy cez víkend a tvoria ju 4 celodenné semináre. Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy. Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).

  • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia plne k dispozícií všetkým študentom a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akékoľvek témy a problematiku.

  • E-learningový systém uľahčuje samotný priebeh štúdia a dostupnosť informácií. Študenti v rámci systému majú prístup k študijným materiálom, výučbovým podkladom, harmo-nogramom prednášok a k všetkým potrebným informáciám.

  • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 5 prac, za druhý blok potom 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

  • Úspešný absolvent získa titul LL.M., ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia LLM tak získavajú náskok pred ostatnými odborníkmi v ich obore.


Špecializáciu je možno študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).


ESBM ponúka jednu LLM špecializáciu.

Špecializácia LLM je zameraná na korporátne právo.

Graf štúdia LLM

Štúdium programu LLM trvá 1 rok a je rozdelené do dvoch blokov. Každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. Štúdium prebieha online formou v kombinácii s prezenčnou výučbou (workshopy), ktorá je zoskupená do 4 výučbových dní.


Výhody štúdia

Profesionálny lektorský tím

Lektorský tím ESBM je zostavený zo špičkových profesionálov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z praxe. Prednášajúci často pôsobia na predných manažérskych postoch alebo u konzultačných spoločností, vďaka čomu sú schopní študentom predať svoje praktické skúsenosti a know-how.

Moderný e-learningový systém

Profesionálna vzdelávacia platforma uľahčuje samotné vzdelávanie a zaisťuje bezproblémový priebeh štúdia. Študenti tu nájdu študijné materiály, informácie o seminároch, harmonogramy a všetky potrebné podklady, a to maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Online knihovna
Online knižnica

Študenti v rámci štúdia získajú prístup ku kvalitným informačným zdrojom. Časť odbornej literatúry si študenti môžu požičať v klasickej knižnici, ktorou ESBM disponuje, alebo prostredníctvom online knižnice, ktorá ponúka viac ako 1.000.000 odborných titulov.

Odborné workshopy nad rámec štúdia

ESBM pre študentov a absolventov pravidelne usporadúva odborné workshopy na zaujímavé témy z oblasti managmentu, leadershipu, financií, práva či marketingu. Workshopy sú bezplatné a prebiehajú nad rámec bežnej výučby.


Zvýhodnená cena LLM!

Študujte za akčnú cenu 3.347 € bez DPH 4.653 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 21. 7. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku