Výskum prínosov štúdia MBAV spolupráci s nezávislou výskumnou agentúrou MEDIAN sme realizovali prieskum spokojnosti a prínosov štúdia medzi našimi absolventmi. Pozrite sa na výsledky výskumu a zistite, ako sú so štúdiom spokojní naši absolventi.