Zvýhodnená cena DBA štúdia!
Iba do 16. 6. 2024.

4.857 € bez DPH

Podrobný priebeh štúdia DBA na ESBM

Štúdium DBA prebieha v českom jazyku, celé štúdium trvá 1 rok. Časová flexibilita štúdia umožňuje jeho prispôsobenie sa vlastným možnostiam a preferenciám.
  • Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálnym vzdelávacím štúdiom, ktoré predstavuje najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania. Programy DBA sú štruktúrované veľmi prakticky a študentovi pomáhajú pri rozvíjaní myslenia, pri vytváraní výziev a pri implementácií a hodnotení riešení, ktoré majú reálny vplyv na manažérske rozhodnutie v rámci oddelenia, firmy či organizácie.

  • Štúdium DBA je vhodné pre absolventom MBA programov, ktorí si chcú doplniť svoje odborné znalosti a zručnosti a povýšiť ich na najvyššiu možnú úroveň, ale i pre skúsených manažérov, podnikateľov, vedúcich pracovníkov súkromných, verejných i neziskových organizácií, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a manažérsku prax v dĺžke najmenej päť rokov.

  • European School of Business & Management SE využívá kombináciu online štúdia s interaktívnou výučbou (workshopy). Štúdium je postavené na Oxfordskom modely výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme a podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktoré stavia nad teoretické znalosti.

  • Výhodou štúdia na ESBM je časová flexibilita – možnosť zahájiť štúdium ihneď a prispôsobiť si výučbu vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a zvoliť si konkrétne termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

  • Štúdium DBA trvá 1 rok a prebieha v českom jazyku. Celé štúdium sa skladá z 2 vzdelávacích blokov, ktoré sú ďalej rozdelené na 8 študijných modulov. 1. BLOK – základný – je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá je ďalej rozdelená na 3 moduly.

  • Prezenčná časť štúdia prebieha vždy cez víkend a tvoria ju 3 celodenné semináre. Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy. Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).

  • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia plne k dispozícií všetkým študentom a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akékoľvek témy a problematiku.

  • E-learningový systém uľahčuje samotný priebeh štúdia a dostupnosť informácií. Študenti v rámci systému majú prístup k študijným materiálom, výučbovým podkladom, harmonogramom prednášok a k všetkým potrebným informáciám. Prostredníctvom sekcie odovzdávajú študenti svoje výstupy, prihlasujú sa na výučbu a získavajú študijné materiály. Sekcia slúži i ako komunikačný nástroj s lektormi a študijným oddelením.

  • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok potom 2 seminárne práce alebo prípadové štúdie, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

  • Úspešný absolvent získa prestížny medzinárodný titul DBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia DBA tak získavajú náskok pred ostatnými odborníkmi v ich obore.


Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).


ESBM ponúka 4 DBA špecializácie

Vďaka ponuke špecializácií sa budete vzdelávať podľa svojho záujmu, oboru a preferencií.

Graf štúdia DBA

Štúdium programu DBA trvá 1 rok a je rozdelené do dvoch blokov. Každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. Štúdium prebieha online formou v kombinácií s prezenčnou výučbou (workshopy), ktorá je zoskupená do 3 výučbových dní.


Výhody štúdia

Profesionálny lektorský tím

Lektorský tím ESBM je zostavený zo špičkových profesionálov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z praxe. Prednášajúci často pôsobia na predných manažérskych postoch alebo u konzultačných spoločností, vďaka čomu sú schopní študentom predať svoje praktické skúsenosti a know-how.

Moderný e-learningový systém

Profesionálna vzdelávacia platforma uľahčuje samotné vzdelávanie a zaisťuje bezproblémový priebeh štúdia. Študenti tu nájdu študijné materiály, informácie o seminároch, harmonogramy a všetky potrebné podklady, a to maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Online knihovna
Online knižnica

Študenti v rámci štúdia získajú prístup ku kvalitným informačným zdrojom. Časť odbornej povinnej literatúry si môžu študenti vypožičať v klasickej knižnici, ktorou ESBM disponuje, alebo prostredníctvom online knižnice, ktorá ponúka viac ako 1.000.000 odborných titulov.

Odborné workshopy nad rámec štúdia

ESBM pre študentov a absolventov pravidelne usporadúva odborné workshopy na zaujímavé témy z oblasti managmentu, leadershipu, financií, práva či marketingu. Workshopy sú bezplatné a prebiehajú nad rámec bežnej výučby.


Zvýhodnená cena DBA!

Študujte za akčnú cenu 4.857 € bez DPH 6.326 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 16. 6. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku