Aké sú podmienky prijatia k štúdiu LLM?

Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM musí doložiť diplom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní, a to minimálne v bakalárskom študijnom programe, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA. K štúdiu môže byť prijatý i uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to na základe udelenia výnimky v prípade preukázateľne doloženej praxe a maturitného vysvedčenia. K štúdiu LLM sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Primárne je štúdium LLM určené uchádzačom s právnym vzdelaním a tým, ktorí sa právu profesijne venujú. Viac informácií nájdete v sekcii Podmienky prijatia.

Aká je cena za štúdium LLM?

Štandardná cena za štúdium LLM činí 4.653 € bez DPH. Aktuálne sme si však pre našich študentov pripravili špeciálnu ponuku, viac informácií nájdete v sekcii Školné. Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky LLM špecializácie. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.

Ako podať prihlášku?

Prihlášku k štúdiu LLM je možné podať na našich webových stránkach online v elektronickej podobe, zaslať poštou či osobne doručiť na študijné oddelenie. Pokiaľ je prihláška riadne podaná a sú k nej priložené potrebné dokumenty (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní , popr. doklad o praxi), bude uchádzačovi zaslaná zmluva o štúdiu spolu s informáciami o ďalšom postupe. Po podpísaní zmluvy a uhradení prvej splátky za štúdium bude uchádzačovi sprístupnená študentská sekcia, kde nájde všetky podklady k štúdiu vrátane študijných materiálov.

Prečo si k štúdiu LLM vybrať práve ESBM?

European School of Business & Management SE, ako prvá a jediná z inštitúcií, ktoré poskytujú postgratuálne program LLM, ponúka jedinečný model štúdia založený na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou vlastnej voľby niektorých modulov. Tento moderný a efektívny vzdelávací model je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Pozrite sa na výskum prínosov štúdia na ESBM očami našich absolventov.

Kedy štúdium na ESBM začína?

Na štúdium vzdelávacích programov LLM na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Nie je teda potreba čakať na zahájenie semestrov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícií všetky študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Akým spôsobom prebieha štúdium LLM?

Štúdium LLM prebieha v českom/slovenskom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Je rozdelené na 2 bloky a každý z blokov je rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný – obsahuje 8 modulov. V rámci 2. BLOKU – voliteľného – si študenti vyberajú 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov. Za celé štúdium LLM absolvujú študenti 4 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (v sobotu). Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe). Výstupom za celé štúdium sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver študent vypracuje záverečnú prácu, jej obhajobou je štúdium ukončené.

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z profesionálov daného oboru. Rôznorodosť lektorského tímu zaisťuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia zvolia. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku. Lektori sú k dispozícií po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícií.

Je dôležité sa zúčastniť výučby?

Nakoľko sa jedná o jeden z najvyšších stupňov manažérskeho vzdelávania, nie je vyžadovaná účasť študenta na prezenčných častiach. Teda neexistuje niečo ako „povinná dochádzka“. Napriek tomu odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil, pretože osobné stretnutie s lektorom tvorí obrovskú pridanú hodnotu štúdia. Pokiaľ študent nemá záujem zúčastniť sa prezenčnej výučby, všetky špecializácie je možné študovať aj online, a to za zvýhodnenú cenu.

Čo je seminárna práca?

Je to písomná práca, ktorá preukazuje študentovo pochopenie problematiky daného predmetu a samotnú aplikáciu v praxi. Účelom práce je predovšetkým študentova vlastná argumentácia, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva päť seminárnych prác, za 2. blok tri práce.

Jak dlho štúdium LLM trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu LLM na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta je možné z osobných a pracovných dôvodov štúdium LLM predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.

Ako je štúdium LLM ukončené?

Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej úspešnou obhajobou pred komisiou. Úspešný absolvent potom získa profesijný titul LL.M.

Získam štúdiom LLM akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu LL.M. rozšírenie právneho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa stávajúcej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej a Slovenskej republike titul LL.M. považovaný za titul akademický, ale za titul profesijný, písaný za menom.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku