Absolventský klub ESBM

Úspechy a pokroky našich absolventov sú vizitkou kvality našej školy a celého vzdelávacieho systému. Ako absolvent programu MBADBA, BBALLM či MSc na ESBM vstúpite do spoločnosti ako jedinec, ktorý je schopný čeliť zložitým životným výzvam a je otvorený k ďalšiemu osobnému i profesijnému rastu. S našimi absolventmi nestrácame kontakt, pretože sú všetci pravidelne pozývaní na najrôznejšie akcie školy, ako sú napríklad prednášky so zaujímavými osobnosťami, networkingové stretnutia, odborné konferencie a podobne.

Výhody absolventského klubu

  • Udržovanie kontaktov s bývalými i súčasnými študentmi a lektormi ESBM.

  • Možnosť naviazania nových obchodných i súkromných vzťahov.

  • Možnosť zdarma navštevovať odborné prednášky a workshopy.

  • Pozvánky na spoločenské akcie usporiadané ESBM.

  • Aktuálna informovanosť o dianiu na ESBM.

  • Neustála podpora zo strany ESBM a možnosť ďalšej spolupráce.