Aké sú podmienky prijatia k štúdiu DBA?

Uchádzač o štúdium profesijného programu DBA musí doložiť diplom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa (titul Mgr. alebo Ing,), poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe MBA a ďalej päťročnú prax na manažérskej pozícií. K štúdiu DBA sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Viac informácií nájdete v sekcii Podmienky prijatia.

Aká je cena za štúdium DBA?

Štandardná cena za štúdium DBA činí 6.326 € bez DPH. Aktuálne sme si však pre našich študentov pripravili špeciálnu ponuku, viac informácií nájdete v sekcii Školné. Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky DBA špecializácie. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.

Ako podať prihlášku?

Prihlášku ku štúdiu DBA je možné podať na našich webových stránkach online v elektronickej podobe, zaslať poštou či osobne doručiť na študijné oddelenie. Pokiaľ je prihláška riadne podaná a sú k nej priložené potrebné dokumenty (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní a doklad o praxi), bude uchádzačovi zaslaná zmluva o štúdiu spolu s informáciami o ďalšom postupe. Po podpísaní zmluvy a uhradení prvej splátky za štúdium bude uchádzačovi študentská sekcia, kde nájde všetky podklady k štúdiu vrátane študijných materiálov.

Prečo si k štúdiu DBA vybrať práve ESBM?

European School of Business & Management SE, ako prvá a jediná z inštitúcií, ktoré poskytujú postgratuálne program DBA, ponúka jedinečný model štúdia založený na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou vlastnej voľby niektorých modulov. Tento moderný a efektívny vzdelávací model je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Pozrite sa na výskum prínosov štúdia na EBSM očami našich absolventov.

Kedy štúdium na ESBM začína?

K štúdiu vzdelávacích programov DBA na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Nie je teda potreba čakať na zahájenie semestrov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícií všetky študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Akým spôsobom prebieha štúdium DBA?

Štúdium DBA prebieha v českom/slovenskom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopy. Je rozdelené na 2 bloky a každý z blokov je rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný – obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študenti volia špecializáciu, ktorá obsahuje 3 vzdelávacie moduly. Za celé štúdium DBA absolvujú študenti 3 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (v sobotu). Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe). Výstupom za celé štúdium je 5 seminárnych prací alebo prípadových štúdií, na záver študent vypracuje záverečnú prácu, jej obhajobou je štúdium ukončené.

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z profesionálov daného oboru. Rôznorodosť lektorského tímu zaisťuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia zvolia. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku. Lektori sú k dispozícií po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícií.

Je dôležité sa zúčastniť výučby?

Nakoľko sa jedná o jeden z najvyšších stupňov manažérskeho vzdelávania, nie je vyžadovaná účasť študenta na prezenčných častiach. Teda neexistuje niečo ako „povinná dochádza“. Napriek tomu odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil, pretože osobné stretnutie s lektorom tvorí obrovskú pridanú hodnotu štúdia. Pokiaľ študent nemá záujem zúčastniť sa prezenčnej výučby, všetky špecializácie je možné študovať aj online, a to za zvýhodnenú cenu.

Čo je seminárna práca?

Je to písomná práca, ktorá preukazuje študentovo pochopenie problematiky daného predmetu a samotnú aplikáciu v praxi. Účelom práce je predovšetkým študentova vlastná argumentácia, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva tri seminárne práce, za 2. blok dve práce.

Jak dlho štúdium DBA trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu DBA na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta je možné z osobných a pracovných dôvodov štúdium DBA predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.

Ako je štúdium DBA ukončené?

Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej úspešnou obhajobou pred komisiou. Úspešný absolvent potom získa profesijný titul DBA.

Získam štúdiom DBA akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu DBA rozšírenie manažérskeho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa stávajúcej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej ani Slovenskej republike titul DBA považovaný za titul akademický, ale za titul profesijný, písaný za menom.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku