ESBM získala prestížne ocenenieRovnako ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, aj za rok 2016 a 2017 získala ESBM od európskej inštitúcie EABS (The European Association for Business Studies) certifikát potvrdzujúci vysokú úroveň poskytovaného vzdelania v programoch Master of Business Administration (MBA).