Workshop Manažérske rozhodovanie v praxi | 4. 4. 2018