doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.Jana Turčínková sa venuje výučbe marketingových predmetov už od r. 2002, a to ako v slovenskom, tak anglickom jazyku. Jej domovskou inštitúciou je Rektorát Mendelovej univerzity v Brne, pravidelne prednáša ale aj v zahraničí. Vo svojej výučbe kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou, podporuje spoluprácu s odborníkmi z praxe a riešení reálnych prípadových štúdií a projektov. Vo výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku správanie spotrebiteľov. Okrem vzdelávacej činnosti sa venuje marketingovému poradenstvo, ďalej pôsobí v obchodnej firme, kde sa stará o medzinárodnej odberateľsko-dodávateľské vzťahy. V minulosti pracovala tiež v Českom rozhlase a Českom centre vo Viedni.