Ing. Daria Hvizdalova, MIMDaria Hvizdalova je popredný českou špecialistkou na inovatívne technológie a automatizáciu procesu. Je spoluzakladateľkou firiem Mainware a JHP Solutions, ktoré poskytujú priemyslu prehľad o tom, ako automatizovať výrobné procesy rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie s využitím najmodernejších technológií – umelej inteligencie a rozšírenej reality. Daria má skúsenosti v poradenstve v oblasti IT manažmentu (McKinsey Belgium) a rozvoju podnikania. Okrem iného má za sebou dve prednášky na TEDx na tému umelej inteligencie, a úlohu miestnej predsedníčka Human-Level AI 2018, najväčší akademickej multikonference na svete zameranej na výskum všeobecnej umelej inteligencie.