Ing. Helena KošťálováViac ako 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, osobnostnému a kariérnemu rozvoju. Medzi jej obľúbené témy patria výzvy a príležitosti trhu práce budúcnosti; well-being, prevencia stresu a vyhorenia; sebapoznávanie a kritické myslenie. Pôvodne vyštudovala sociálny manažment a marketing; zaujímajú ju aj presahy do iných odborov a rada využíva ďalšie príležitosti na vzdelávanie. Za najzásadnejšie považuje dvojročný kurz kariérového poradenstva na Štokholmskej univerzite, letnú školu Youth, Workforce Development, a Closing the Skills Gap pri University of Montana USA, výcvik Arteterapie a artefiletika, výcvik Eko-arteterapie, štúdium improvizačného divadla a tréningov hodnotiteľov. Je držiteľkou licencie na výučbu švajčiarskej metódy mapovania kompetencií CH-Q level 2. Čerpá tiež zo študijných návštev vo Veľkej Británii a Škandinávii. Vo výučbe presadzuje rešpekt, osobný prístup, zážitok a kreativitu. Za svoju prácu bola 8x ocenená Národnou cenou kariérového poradenstva.