Ing. Marcela MakarováIng. Marcela Makarová pôsobí v súčasnosti ako lektor, poradca a kouč v oblasti managementu, riadenia ľudských zdrojov a osobného a tímového rozvoja. V oblasti ľudských zdrojov a managementu sa pohybuje už od roku 1993. Prešla niekoľkými pozíciami v podnikateľskej a verejnej správe. Zaoberala sa cieleným vzdelávaním zamestnancov, nastavovaním motivačných systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, zavádzala rozvojové a motivačné aktivity, riadila personálny marketing, výber a adaptáciu nových zamestnancov, zúčastnila sa výberu nových zamestnancov, do jej pôsobnosti patrila aj komunikácia s vnútornou aj vonkajšou verejnosťou, riadila celú oblasť personalistiky vo firme i vo verejnej správe. Vyštudovala Vysokú školu chemicko-technologickú v Pardubiciach. Absolvovala radu znalostných a výcvikových kurzov.