Ing. Mgr. Daniel OpelíkVyučujúci sa dlhodobo zaoberá strategickým riadením a marketingom športových organizácií. Zaoberá sa tiež využitím online prvkov v marketingovej stratégii a komunikácii športových subjektov. V súčasnej dobe pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej a ako marketingový konzultant v neziskových aj ziskových organizáciách. Vzdelanie získal na Univerzite Karlovej a Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V súčasnej dobe študuje magisterské štúdium na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a doktorandské štúdium na Univerzite Karlovej, kde aj momentálne pôsobí.