Mgr. Ing. Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda sa na seminároch a workshopoch, ktoré vedie, zameriava na manažérsky rozvoj a prácu spojenú s oblasťou riadenia, ďalej potom komunikáciu, prezentáciu, sebaprezentáciu a témy obrany proti iracionálnej a manipulatívnej komunikácií. Tréningy stavia na sebapoznávaní jednotlivých účastníkov či skupín. Vyštudoval Vysokú školu banskú v Ostrave odbor banícke inžinierstvo a environmentálne riadenie. Následne si ďalším vysokoškolským štúdiom doplnil vzdelanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov a andragogiky. Je absolventom mnohých certifikačných programov a držiteľom certifikácií v oblasti mediácie a psychometrických metód, napr. Hoganova diagnostika, Sociomapovanie tímov (tímová dynamika) atď. Ďalej absolvoval certifikácie modulov HR riadenia či metódy Core Quadrants® (priamo u autora Daniela Offmana). Pôsobil v energetickom priemysle, kde získal svoje praktické skúsenosti, ďalej potom ako výkonný riaditeľ v personálnej spoločnosti zameranej na výber zamestnancov stredného a vyššieho manažmentu. Má dlhodobé skúsenosti s firemným vzdelávaním ako v malých a stredných firmách, tak v korporátnom sektore. Jedenásť rokov pracoval v spoločnosti ČEZ, a.s. Tu sa podieľal na rozvoji zamestnancov výkonovej aj manažérskej úrovne (semináre, workshopy, tréningové moduly a dizajnovanie špecifických rozvojových aktivít). Teraz pôsobí ako konzultant, metodik a lektor pre oblasť rozvoja zamestnancov. Aktívne dizajnuje projekty spojené s oblasťou rozvoja konkrétnych skupín či projekty, ktorých cieľom je nastavenie personálnej a rozvojovej politiky v spoločnostiach. Osobnostnému rozvoju zamestnancov sa intenzívne venuje cez 15 rokov.