Ing. Petr Mačat, Ph. D.Ing. Petr Mačat, Ph. D. niekoľko rokov pôsobí na manažérskej pozícii v rôznych IT oblastiach v bankovom sektore. Má dlhoročné skúsenosti s vývojom SW, riadením dodávateľských vzťahov a to ako na úrovni externých dodávateľov, ako aj na úrovni tvorby / reportingu SLA parametrov v rámci vzťahov s klientmi internými. Vo svojej profesionálnej kariére sa primárne venoval oblastiam ako tvorba servisného katalógu, definovanie služieb a ich zavádzanie, governance externých dodávateľov, vývoj SW, aplikácie metodík vývoja a prístupu k nim. Niekoľko rokov pôsobil aj ako projektový manažér, konzultant v rôznych IT oblastiach a procesný špecialista so zameraním na ITIL a CobiT.

Vyštudoval Fakultu stavebnů Vysokého učenia technického v Prahe, odbor Systémové riadenie v stavebníctve a investičnej výstavbe. V rámci postgraduálneho štúdia na rovnakej fakulte sa zameral na štúdium a aplikáciu systémové dynamiky v oblasti investičnej výstavby. Viac ako 10 rokov pracoval v Komerčnej banke, naposledy na pozícii IT Area Leader v novoustanovené organizačnej jednotke “tribe” v oblasti Business Financing, kde sa venoval agilnému vývoju. Aktuálne zastáva pozíciu riaditeľa SW vývoja v spoločnosti Modrá Pyramida, kde má na starosti vývoj IT systémov.