Mgr. Dana BártováMgr. Dana Bártová sa venuje vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov v oblasti HR. Aktuálne pôsobí v MONETA Money Bank, kde sa zameriava na talent management a nastavovanie a optimalizáciu vzdelávacích procesov s cieľom návratnosti a maximálnej efektivity vzhľadom k business plánu a KPIs. Lektoruje komplexné spektrum soft skills, vrátane tréningu interných lektorov. K ďalším činnostiam patrí diagnostika náborových a rozvojových potrieb hlavne Assessment a Development centra, zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, rovnako ako facilitace strategických porád a workshopov managementu. Participuje na HR projektoch s IBM, Apple, ČEZ a ďalšími firmami. Vo svojej praxi vychádza zo znalostí HR problematiky korporátneho prostredia ako aj z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálnych štúdií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity odbor český jazyk, literatúra a spoločenské vedy.