Mgr. Josef NeufusMgr. Josef Neufus sa celý svoj profesijný život pohybuje v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu. Profesionálnu kariéru začal v hoteli InterContinental Praha, kde pôsobil 16 rokov v rôznych pracovných pozíciách. Zahraničné pracovné skúsenosti získal v Španielsku, Rakúsku, Veľkej Británii a Egypte. Takmer dvadsať rokov sa venuje prednáškovej a lektorskej činnosti a súčasne poskytovanie poradenských služieb v odbore cestovného ruchu a hotelierstva.

V rokoch 2010 – 2011 pôsobil ako poradca pre otázky cestovného ruchu pri Magistrátu hl. m. Prahy. Ďalej pôsobil aj ako obchodno prevádzkový riaditeľ OREA Hotels, generálny riaditeľ hotela Voronež v Brne, Franchise Services Manager v Days Hotel, Development Manager pre Falkensteiner Hotels and Resorts, generálny riaditeľ hotela Thermal v Karlových Varoch a výkonný riaditeľ Hilton Pyramids Golf Resort v egyptskej Káhire. V roku 2014 založil Inštitút hotelierstva a gastronómie a je konateľom Stredné školy hotelierstva a gastronómie International. Od apríla 2017 je konateľom a spoločníkom v Twisted Palms Lodge &Restaurant na Zanzibare, od novembra toho istého roku zastáva pozíciu “Hotel Portfolio Manager” v spoločnosti CEFC Group (Europe) Company, a.s. Ďalej je od júna 2018 hlavným manažérom v Le Palais Art Hotel v Prahe.

Vedľa radu krátkodobých odborných kurzov a seminárov v SR aj v zahraničí absolvoval v roku 2002 vzdelávací program k aplikovaniu systému TQM podľa EFQM (European Foundation for Quality Management). Je absolventom medzinárodného vzdelávacieho programu Washington State University v odbore Manažment medzinárodného cestovného ruchu a magisterského programu na katedre Kultúrne antropológie FF UK.