Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.Mgr. Tibor A. Brečka, MBA je krízový intervent, psychoterapeut – člen Českej psychoterapeutickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně, American Psychological Association a mimoriadny člen Asociácie forenzných psychológov Čiech, Moravy a Sliezska. V Asociácii Bezpečná škola je vedúcim sekcie psychológie. Pôsobí na Ústave humanitných štúdií Newton College Praha, katedre zdravotníckych odborov a ochrany obyvateľstva fakulty biomedicínskeho inžinierstva ČVUT, a je doktorand 1. Lekárskej fakulty UK v Prahe, odbor lekárska psychológia a psychopatológia. Pôsobil na Policajnej akadémii SR v Prahe a Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve. Zaoberá sa problematikou forenznej psychológie, psychológie katastrof, krízovou komunikáciou a komunikáciou rizika a etický aspekty mimoriadnych situácií a zdravotníctva. Spolupracuje s Políciou SR, Hasičským záchranným zborom SR, Armádou SR a ďalšími bezpečnostnými subjektmi.