Mgr. Tomáš TatranskýMgr. Tomáš Tatranský je absolventom Filozofickej fakulty UK v Prahe a mnohých kurzov a štipendijných pobytov v ČR aj v zahraničí, okrem iného na Graduate School for Social Resach pri Poľskej akadémii vied vo Varšave. Od roku 2009 pôsobí predovšetkým ako nezávislý lektor a publicista, v posledných rokoch sa zameriava na vedenie kurzov investovania na burze, v ktorých prepája teoretické poznatky s praktickým know-how. Vo svojom voľnom čase sa venuje hlavne rodine, cestovaniu a komunálnej politike.