Mgr. Zdenka TmějováMgr. Zdenka Tmějová je absolventkou psychológie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Je certifikovanou terapeutkou, koučkou, mediátorkou a lektorkou. Zameriava sa na ľudský potenciál a jeho využitie. Špecializuje sa na témy zvyšovania psychickej odolnosti, emocionálnej stability, stability osobnosti, mentálneho tréningu, sebadôvery, sebaúcty a autentickosti. Vedie tréningy pamäti, emočnej inteligencie, work-life balance, psychickej odolnosti, typológie osobnosti, syndrómu vyhorenia a zvládania stresu, asertivity a obrany proti manipulácii. Mnohoročné skúsenosti má s prípravou a realizáciou development centier a individuálnou diagnostikou.