MUDr. Mgr. Dagmar ZáleskáMUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, členka právneho tímu Českej lekárskej komory, vyštudovala právnickú aj lekársku fakultu, po niekoľkých rokoch pôsobenia v lekárskej profesii pracuje od roku 2004 ako právnik so zameraním na zdravotnícke právo. Od roku 2005 je členom právneho tímu právnej kancelárie Českej lekárskej komory a od roku 2011 je advokátkou a prevádzkuje advokátsku prax. Zameriava sa na zastupovanie poskytovateľov zdravotných služieb pri riešení sporov o náhradu škody na zdraví a na právnu problematiku úhrad zdravotných služieb z verejného zdravotného poistenia, kde zastupuje poskytovateľov zdravotných služieb v sporoch so zdravotnými poisťovňami. Pravidelne publikuje a prednáša, ako v rámci projektu Univerzity medicínskeho práva ČLK, tak na žiadosť najrôznejších subjektov.