Moderné štúdium MBA s orientáciou na praxŠtúdium MBA ponúka študentom predovšetkým praktické vedomosti a zručnosti z oblasti aktuálnych trendov moderného manažmentu. Vďaka štúdiu získate jedinečný náhľad do špecifických oblastí riadenia a odnesiete si hodnotné teoretické informácie spolu s praktickým know-how profesionálnych lektorov.