Naša lektorka Lucia Dolanská Bányaiová vymenovaná za sudkyňu Ústavného súdu.Prezident Petr Pavel vymenoval v decembri našu lektorku, Luciu Dolanskú Bányaiovú, novú sudkyňu Ústavného súdu. Sme veľmi hrdí a držíme palce v novej úlohe!

Lucie Dolanská Bányaiová je dlhoročnou advokátkou, členkou predstavenstva Českej advokátskej komory, ktorá sa špecializuje na súkromné právo. Okrem svojej súkromnej praxe v advokácii v súčasnosti pôsobí aj v akademickom prostredí, či už v rámci výučby medzinárodného práva alebo medzinárodného obchodu, a je spoluautorkou komentárov k právnym predpisom v oblasti občianskeho práva.

Zdroj foto: Petr Hloušek, novinky.cz
Lektorka ESBM Lucie Dolanská Bányaiová jmenována soudkyní Ústavního soudu.