Nová MBA špecializácia Projektový managementOd septembra môžete na European School of Business & Management študovať novú MBA špecializáciu Projektový management. Zoznámite sa v nej so zásadami moderného projektového riadenia a naučíte sa, ako správne projekt naplánovať, realizovať, dokončiť a v neposlednom rade predvídať riziká s ním spojené.