Nová špecializácia MBA Executive managementOtvorili sme pre vás novú špecializáciu MBA Executive management. Vzdelávacie moduly ponúka komplexný a ucelený pohľad na manažérske riadenie a pozornosť je zameraná na prakticky uplatniteľné vedomosti a zručnosti zo širokého spektra manažérskych činností.