Online workshop: Emočný leadership11.11.2020 prebehne ďalšie odborný workshop vedený Ing. Yvona Charouzdovou, tentoraz zameraný na tému Emočné leadership . Vzhľadom k momentálnej situácii prebehne workshop online.
Viac informácií nájdete v pozvánke na akciu.