Online workshop Komunikujte, aby vás zákazník počulVo štvrtok 14. 3. 2024 sa uskutočnil online workshop na tému Komunikujte, aby vás zákazník počul alebo výhody a úskalia vybraných marketingových kanálov. Celým workshopom nás previedla naša lektorka – Ing. Mgr. ZuZana Vintrová.

Na workshope sme si povedali niečo málo o cieľových skupinách a niečo viac o vybraných marketingových kanáloch. Pozreli sme sa na to, aké cieľovky používajú ktoré komunikačné kanály, čo od týchto kanálov môžeme očakávať, aký obsah je pre nich vhodný a ako vyhodnotiť, či je naša komunikácia úspešná. Bavili sme sa o nastavení komunikačného mixu, a aj o tom, kedy nám najlepšia komunikácia nie je nič platná.

Ďakujeme vám všetkým za účasť!

Workshop ESBM na téma Komunikujte, aby vás zákazník slyšel