Online workshop Marketingová stratégia firmyPozývame vás na bezplatný online workshop Marketingová stratégia firmy, ktorý prebehne 21. 6. 2023 od 17:00 do 19:00 hod. na platforme ZOOM pod vedením skúseného lektora Ing. Pavla Neumana, MBA, DBA, MSc.

Marketingová stratégia veľmi úzko súvisí s víziou, misiou a celkovou stratégiou firmy. Marketingovú stratégiu je možné definovať ako súbor činností, s pomocou ktorých plní firma marketingový plán a napĺňa marketingové ciele spoločnosti. V rámci prvej časti workshopu bude bližšie rozobraná marketingová stratégia a jej druhy. V druhej časti budú pre ilustráciu uvedené príklady marketingových stratégií firiem, ktoré sú na trhu veľmi úspešné. Pri každej z vybraných firiem budú analyzované silné aj slabé stránky zvolenej marketingovej stratégie.

Svoju účasť, prosím, potvrdzujte na e-mailovú adresu pozvanka@esbm.cz. Kapacita workshopu je obmedzená.

Pokiaľ budete chcieť vystaviť certifikát potvrdzujúci vašu účasť, kontaktujte nás na e-maile: pozvanka@esbm.cz. Certifikát je spoplatnený čiastkou 500 Kč.