Online workshop Marketingová stratégia firmyV stredu 21. 6. 2023 prebehol online workshop na tému Marketingová stratégia firmy, pod vedením skúseného lektora Ing. Pavla Neumana, MBA, DBA, MSc.

Marketingová stratégia veľmi úzko súvisí s víziou, misiou a celkovou stratégiou firmy. Marketingovú stratégiu je možné definovať ako súbor činností, s pomocou ktorých plní firma marketingový plán a napĺňa marketingové ciele spoločnosti. V rámci prvej časti workshopu boly bližšie rozobraná marketingová stratégia a jej druhy. V druhej časti boly pre ilustráciu uvedené príklady marketingových stratégií firiem, ktoré sú na trhu veľmi úspešné. Pri každej z vybraných firiem boly analyzované silné aj slabé stránky zvolenej marketingovej stratégie.