Pripravujeme: 21. 9. 2023 online workshop Orientácia v právnom prostredíNenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť! V septembri pre vás pripravujeme workshop. Tentoraz na tému Orientácia v právnom prostredí, ktorým vás bude sprevádzať JUDr. Karol Hrádela, PhD., emeritný predseda kontrolných orgánov, ako sú Komora komerčných právnikov, Česká advokátska komora a Jednota českých právnikov.

Počas tohto odborného seminára pre verejnosť sa zameriame na kľúčovú orientáciu v právnom prostredí. Pozornosť budeme venovať verejným registrom a legislatívnym pravidlám. Ukážeme vám, ako vyhľadať všetky informácie o vašich obchodných partneroch a zameriame sa aj na najčastejšie riziká pri uzatváraní zmlúv.

A čo je najlepšie, celý seminár sa bude konať v pohodlí vášho domova, online na platforme Zoom. Je to tá správna príležitosť, aby ste si rozšírili svoje vedomosti z oblasti práva.

Tešíme sa na vašu účasť!