Bc. Matej Nagy, MBARád by som sa poďakoval študijnému oddeleniu a samozrejme aj profesorom a lektorom ESBM za profesionálny prístup pri profesijnom postgraduálnom vzdelávaní. Oceňujem hlavne ich profesionálny prístup pri vedení a odprezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné poznatky ako aj skúsenosti s ktorými sa podelili na odborných workshopoch boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Štúdium MBA na ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým ktorý sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore alebo spoznať a naučiť sa niečo nové od odborníkov a špecialistov v daných odboroch. Celý team ESBM ako aj referentky pracujú na vysokej profesionálnej úrovni. Vždy som sa stretol s ochotou a poskytnutím všetkých informácií ktoré som k štúdiu potreboval. Štúdium na ESBM považujem za svoju správnu voľbu.