Ing. Ľuboš Grendel, MBA

Accountant, Europ Assistance s.r.o.Dôvodom pre začatie MBA štúdia bolo rozšírenie si vedomosti nadobudnuté na vysokej škole a v praxi. Na úvod bolo pre mňa dôležité správne sa rozhodnúť, ktorú školu si na svoje štúdium vyberiem. Rozhodnutie sa pre European School of Business & Management SE bolo tou správnou voľbou. Na prednáškach a seminároch som sa dozvedel veľa zaujímavých informácii z iných odvetví, ktoré boli pre mňa prínosom do ďalšej mojej praxe. Som rád, že som si pre štúdium vybral práve ESBM, pretože okrem skvelých lektorov je celá komunikácia a spolupráca s vedením ESBM na vysokej úrovni.