Ing. Petr Mrkos, MBA

Výrobní ředitel, SHM, s.r.o.MBA studium jsem zvolil po 18letech praxe v průmyslu ze tří důvodů. Nejdříve jsem si chtěl ověřit, zda jsem, po delší době víceméně operativní práce, schopen vrátit se do „studentského“ režimu. ESBM nabízí pro tento úmysl přesně definovaný systém práce, které je nutné zvládnout, ovšem s velkou mírou svobody volby, kdy a do jaké hloubky si studium v jednotlivých oblastech student nastaví. Za druhé bylo studium součástí „léčebné“ terapie lehkého vyhoření, které každého člověka v řídící funkci během profese někdy dostihne. ESBM k tomu vytváří svěží a přátelské prostředí setkávání se se zajímavými osobnostmi z řad lektorů i spolužáků. Navíc mají sobotní výlety na ESBM semináře do Prahy pro moravské venkovany vždy nádech jisté neobvyklosti a časy jsou vhodné i pro pohodové cestování vlakem. Třetí motivací bylo pro technika, který byl k managementu časem vždy jaksi přinucen okolnostmi, rozšíření si vzdělání o řadu ekonomických aspektů, ve kterých ESBM tím, že pracuje v online módu (studentský portál, e-literatura atd.), je schopná nabídnout velmi aktuální pohled na danou problematiku.