Mgr. Katarína Novacká, MBAŠtúdium na ESBM som si vybrala pretože som si chcela doplniť svoje vzdelanie. Som riaditeľkou medzinárodnej spoločnosti, ale taktiež matkou na plný úväzok, preto som hľadala školu ktorá by sa mi prispôsobila v mojom nabitom rozvrhu a kde by štúdium bolo bez zbytočnej byrokracie a nezmyselných teórií. Túto predstavu naplnila ESBM, kde sa plne prispôsobia mojim časovým možnostiam a taktiež vďaka e-learningovému systému môžem študovať v pohodlí domova.