Špecializovaný blok DBA

Doctor of Business Administration
DBA Soft skillsDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z 3 modulov. Výučba týchto modulov prebieha v priebehu jedného vzdelávacieho dňa a študenti si môžu vybrať ľubovoľný termín, čo umožňuje študovať i tým zaneprázdneným.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Komunikácia, argumentácia a vyjednávanie

Sylabus

Sebaprezentácia, schopnosť vysvetliť svoje myšlienky, nápady a dokázať ich predať tomu, kto práve počúva, sú pre biznis kľúčové. V priebehu absolvovania tohto modulu si študenti prehĺbia svoje zručnosti z oblasti komunikácie. Pozornosť bude zameraná ako na verbálny, tak i písomný prejav, nezabudneme ani na dôležitú nonverbálnu komunikáciu. V priebehu praktických ukážok bude poslucháčom predstavené, ako vhodne štruktúrovať písomný prejav. Absolventi sa zdokonalia v umení produktívne diskutovať, polemizovať nad nastolenými témami. Ďalej budú predané rady a tipy, akým spôsobom zaujať poslucháčov, prebudiť záujem a chuť naviazať spoluprácu a ako zanechať ten najlepší dojem. Všetky tieto aspekty správnej komunikácie budú zameraná ako na individuálne, tak i skupinové obecenstvo.

Rozvoj manažérskej kreativity

Sylabus

Upadnúť v priebehu výkonu manažérskych funkcií do rutiny je veľmi nežiaduci. Modul pomôže študentom nahliadnuť na každodenné situácie novým, netradičným spôsobom. Vďaka praktickým cvičeniam sa poslucháči naučia premýšľať novým spôsobom o starých témach. Lektori predajú svoje skúsenosti o tom, ako precvičovať a zdokonaľovať svoje myslenie, ako efektívne využiť príležitosť a šancu, ktorá sa im naskytne. Pozornosť bude zameraná taktiež na vnímavosť manažérov – na schopnosť hľadať skryté väzby a príležitosti, na umenie pružne reagovať na nové nezvyklé situácie a vyťažiť z nich čo najviac. Predstavené budú taktiež cesty k zvýšeniu kvality a hľadania nových možnosti, ako svoje výrobky či služby ešte viac zdokonaliť.

Life Design

Sylabus

Osobný rozvoj, psychohygiena a vôbec starostlivosť o vlastné duševno je nesmierne dôležité pre manažérov, ktorí sa denne stretávajú s radou stresujúcich situácií. Pozornosť sa zameria na time management, skúsení lektori svojim poslucháčom poriadia s tým, ako skĺbiť často veľmi rýchle pracovné tempo s potrebou fungujúcich vzťahov v súkromnom živote. Predstavené budú rôznorodé relaxačné techniky, metódy ako zvýšiť schopnosť koncentrácie, ako sa zbaviť strachu, stresu a obáv, ktoré niekedy zbytočné brzdí pracovníkov v ich kariére. Lektori ďalej poradia s vhodnými a ľahko realizovateľnými úpravami pracovného a osobného prostredia, ktoré zvýši efektivitu práce. Dôležitou súčasťou modulu je tiež zoznámenie sa poslucháčov s termínom syndrómu vyhorenia – predstavené budú jeho príčiny, fázy a taktiež cesty ako mu úspešne predísť. Absolventi modulu zvýšia svoj osobný výkon, lepšie využijú svoj potenciál, budú jednať asertívne, dokážu aktívne a žiadaným spôsobom pracovať s vlastnou sebadôverou, dosiahnu potrebného nadhľadu a budú schopní zamerať sa na skutočnosti, ktorí sú pre ich život skutočne dôležité.