Štúdium MBA dostupné mnohým záujemcomChcete rozvíjať svoje vedomosti a nadobudnúť vedomosti praktického rázu aplikovanej v skutočnom svete? Potom je pre vás vhodnou voľbou štúdium MBA . Stačí, ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie na bakalárskej úrovni a môžete sa pustiť do štúdia. Bez prijímačiek, pohovorov a s jedinou vyplnenou prihláškou.

Titul Master of Business Administration možno získať počas jednoročného štúdia kombinovaného s online výučbou a Oxfordský modelom. K tomu si ešte pripočítajte skúsenosti odovzdanej odbornými lektormi a možnosť navštíviť výnimočné spoločenské akcie.

Koľko stojí štúdium MBA?


V dnešnej dobe už nejde o nič nedosiahnuteľné. MBA môže docieliť každý kto má záujem sa vzdelávať tou správnou formou. Cena školného je aktuálne 84 000 Sk bez DPH. V tom je samozrejme zahrnutá veľa výhod a možností ďalšieho rozvoja, vrátane študijných materiálov zadarmo.

Navyše štúdium MBA nemusíte platiť naraz, ale možno ho uhradiť v desiatich mesačných splátkach.