European School of Business & Management SE ( ďalej len „ESBM“) vychádza zo skúsenosti prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na tradíciu oxfordského vzdelávacieho systému. Na väčšine škôl sa v ČR stretnete s výučbou teoretického základu, ktorý sa študent učí spamäti bez ďalšieho prepojenia s praxou. Tento systém môže stačiť na niektorých vysokých školách, no jednako z hľadiska štúdia BBA, MBA, DBA či LLM sa jedná o zásadné pochybenie či už školy alebo konkrétneho lektora.

ESBM sa tak zameriava na schopnosť jednotlivca vyvodzovať logické a faktické súvislosti a naučiť študentov analyticky uvažovať a rozhodovať. Rovnaký dôraz je kladený na osobnostný rozvoj manažéra. V rámci štúdia je maximálne prepojená teória s praxou, čo napomáha osvojovať si tieto teoretické pravidla prirodzenou cestou a vedieť ich aplikovať do praxe.