Výhody štúdia MBA, DBA, BBA a LLM na ESBM

 • Prestížne štúdium MBA s medzinárodnou akreditáciou
 • Štúdium MBA na 1 rok
 • Kombinácia e-learningu a prezenčných seminárov
 • Možnosť zostavenia vlastného študijného programu
 • Začiatok štúdia kedykoľvek, časová flexibilita
 • Najmodernejšia forma výučby – Oxfordský vzdelávací model
 • Štúdium prepojuje teóriu s praxou, špičkový tím lektorov
 • Vysoká úroveň štúdia MBA - prestížne ocenenie od európskej akreditačnej komisie
 • Bezplatný prístup do online knižnice s viac ako 1.000.000 titulov
 • Cena MBA & LLM 3.098 €, cena DBA 4.667 €cena BBA 1.765 €
 • Najbližší termín výučby MBA základného bloku - 23. 10. 2021

Ako štúdium MBA na ESBM prebieha?

ESBM je medzinárodnou školou ponúkajúce unikátnu formu programov MBA, ktoré v sebe spája moderné prvky online štúdia s prepracovaným systémom vzdelávania, ktorý je založený na Oxfordskom module. Študenti sa učia rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti tak, aby ich využívali predovšetkým v každodennej firemnej praxi. Výhodou štúdia na ESBM je kvalitný e-learningový systém a možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek a prispôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Nie je potrebné tak čakať na začatie programu MBA ku konkrétnemu dátumu, môžete začať študovať ihneď.

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 5 MODULOV
2 výučbové dni
Výučba 1. bloku je totožná pre všetkých študentov. Obsahuje 5 základných modulov (predmetov) – Manažment, Strategický manažment, Finančné riadenie, Marketing a Public Relations a Riadenie ľudských zdrojov. Výučba 1. bloku je rozdelená na 2 výučbové dni.
2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 3 MODULY
1 výučbový deň
V 2. bloku si každý študent vyberá jednu z ponuky špecializácií. Každá špecializácia obsahuje 3 moduly (predmety), ktoré študent počas 2. bloku absolvuje. Výučba špecializácie prebieha počas 1 vzdelávacieho dňa.
3. BLOK - VOLITEĽNÝ 2 MODULY
1 výučbový deň
V 3. bloku si opäť každý študent vyberá dva zo širokej ponuky voliteľných modulov, ktorých výučba prebieha v rámci 1 vzdelávacieho dňa.
ZÁVEREČNÁ
PRÁCA
  OBHAJOBA
Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
Graf štúdia
 

Štúdium programu MBA trvá 1 rok a je rozdelené do 3 vzdelávacích blokov. Každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. Štúdium MBA prebieha online formou v kombinácii s interaktívnou výučbou - workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých dní. Prvých 5 modulov v rámci 1. BLOKU je pre všetkých študentov zhodný, ďalej si študenti volia v rámci 2.BLOKU špecializáciu, ktorá obsahuje 3 moduly. Posledné dva moduly v 3. BLOKU si študent vyberá z ponuky voliteľných modulov. Viď schéma vyššie. Okrem toho majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi. Pre každý blok štúdia MBA je nutné vypracovať seminárne práce alebo prípadové štúdie. Celé štúdium je potom zakončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce.