Rozhovor o zdravotnom práve s JUDr. Barbarou Steinlauf, MA, PhD.Pripravili sme rozhovor s JUDr. Barbarou Steinlauf, MA, PhD.

Ťažko by ste našli erudovanejšieho a empatickejšieho právnika v oblasti zdravotníckeho práva. Za svoju špecializáciu si zvolila zdravotné právo, konkrétne právo týkajúce sa starostlivosti na konci života a smrti. Najčastejšie zastupuje pacientov a ich rodiny. V akých prípadoch? A ako posudzuje postavenie českého pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti?
Opýtali sme sa Barbory Steinlauf, ktorú môžete stretnúť na prednáškach na European School of Business & Management, ako aj na lekárskych fakultách a odborných konferenciách.