Rozhovor s lektorom Ing. Jánom Krajíčkom, Ph.D.Prinášame vám rozhovor s lektorom Ing. Jánom Krajíčkom, Ph.D.

Pán doktor pôsobí nielen ako lektor European School of Business & Management, ale súčasne je špecialista na bankovníctvo a finančnú gramotnosť. Okrem lektorskej činnosti prednáša a pôsobí ako súdny znalec pre základný odbor ekonomika, odvetvie peňažníctva a poisťovníctva, špecializácia bankovníctva. S pánom doktorom sme sa rozprávali o pracovných skúsenostiach, úspechoch i plánoch do budúcnosti.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.