Štúdium MBA Košice

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA Košice Master of Business Administration (MBA)

Ak sa rozhodnete pre štúdium MBA, nezáleží na tom, či žijete v Košiciach, Banskej Bystrici, alebo ďalších regiónoch Slovenskej republiky. Vďaka unikátnej on-line forme štúdia prepojenej s niekoľkými celodennými odbornými workshopmi, je štúdium MBA na European School of Business & Management SE (ESBM) vhodné pre záujemcov odkiaľkoľvek.

ESBM sa zameriava na schopnosť jednotlivca vyvodzovať logické a faktické súvislosti a naučiť študentov analyticky uvažovať a rozhodovať. Rovnaký dôraz je kladený na osobnostný rozvoj manažéra. V rámci štúdia je maximálne prepojená teória s praxou, čo napomáha osvojovať si teoretické pravidlá a vedieť ich aplikovať do praxe. Vybrať si môžete z 19 MBA špecializácií.

Výučba manažérskych programov MBA je flexibilná, trvá 1 rok a kombinuje e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi, ktoré sa konajú iba 4x za celé štúdium - vždy v sobotu vo vzdelávacích priestoroch v centre Prahy. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

ESBM formuje prostredníctvom poskytovania kvalitného vzdelania v programoch MBA efektívnych a zodpovedných lídrov, ktorí vďaka svojej vízii a získaným manažérskym znalostiam budú schopní riešiť každú výzvu, ktorá pred nimi vyvstane.

Výhody štúdia MBA na ESBM:

  • moderný e-learningový systém;
  • možnosť zostavenia vlastného študijného programu;
  • efektívna forma výučby s dôrazom na prax;
  • časová flexibilita, možnosť študovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek;
  • profesionálny lektorský tím;
  • úspora finančných prostriedkov;
  • zahájenie štúdia kedykoľvek počas celého roka.

Ďalšie informácie:

Informácie o štúdiu MBA
Podmienky prijatia
Fotogaléria
Kontaktujte nás
Prihláška