Štúdium MBA

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA predstavuje profesijný vzdelávací program, ktorý sa zameriava na rozvoj manažérskych zručností a praktických skúseností. Cieľom štúdia je prepojiť získané teoretické znalosti do každodennej firemnej praxe a naučiť sa ako ich efektívne využívať. Vďaka štúdiu MBA si prehĺbite doterajšie vedomosti, rozšírite si obzory naprieč rôznymi odbormi a získate komplexný pohľad na management riadenia.

Štúdium MBA na ESBM

Prečo študovať MBA na ESBM?

 • Získate nové znalosti, zručnosti a dozviete sa  aktuálne trendy z oblasti managementu, leadershipu či financií.​
 • Prepojíte svoje teoretické poznatky s praxou  a naučíte sa ich okamžite aplikovať vo vašej firme alebo zamestnaní. Pre výučbu využívame tzv. Oxfordský vzdelávací model, ktorý stavia predovšetkým na praktických zručnostiach.
 • Naučíte sa nové strategické postupy a inovatívne riešenia využiteľné vo svojej vlastnej firme alebo zamestnaní.
 • Môžete študovať online formou v kombinácii s interaktívnymi workshopmi, ktoré sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy. Vybrať si môžete z niekoľkých termínov a za celé štúdium sa semináre konajú iba 4x, a vždy v sobotu.
 • Štúdium môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka a vďaka e-learningu začať študovať okamžite. Štúdium je tak časovo veľmi flexibilné.
 • Vybrať si môžete z 14 špecializácií MBA a zostaviť si svoj vzdelávací program. Študijné materiály od nás získate zdarma.
 • Výučba prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny a celé štúdium trvá 1 rok.
 • Spolupracujeme so špičkovými lektormi a kapacitami vo svojich oboroch, navyše majú študenti možnosť nadštandardných individuálnych konzultácií s celým lektorským tímom.
 • V rámci štúdia získate mnoho nových kontaktov či už profesijného, obchodného alebo osobného charakteru.
 • Podanie prihlášky je zdarma a navyše bez prijímacích skúšok. Uchádzači však musia splniť podmienky pre prijatie.
 • Naša škola disponuje medzinárodnými akreditáciami a okrem toho sme získali ocenenie od európskej akreditačnej komisie.
 • Po úspešnom absolvovaní štúdia získate prestížny titul MBA a manažérske vzdelanie, ktoré posilní Vašu pozíciu na trhu práce.

87 % absolventov ESBM potvrdilo, že počas dvoch rokov po ukončení štúdia získali lepšiu pozíciu alebo plat.
96 % absolventov ESBM uplatnilo znalosti získané u nás v praxi a kladne hodnotí ich prínos.
92 % absolventov ESBM potvrdzuje, že štúdium MBA pozitívne ovplyvnilo ich kariérny posun.

Viac informácií o výhodách štúdia MBA na ESBM

Aká je aktuálna cena štúdia MBA?

Cena štúdia po zľave 1.154 €
(1
 - 10 splátok)*
Štandardná cena štúdia
bez zľavy
3.231 € bez DPH
(3.910 € s DPH)
4.385 € bez DPH
(5.306 € s DPH)

* Zvýhodnená cena štúdia MBA platí do 26. 11. 2017. Viac o mimoriadnej ponuke tu.

Z ktorých špecializácií MBA sa dá vybrať?

European School of Business & Management ponúka štúdium MBA ve 14 špecializáciách. Záujemci si môžu vyberať ako zo všeobecnejších, tak aj z úzko zameraných programov. 

MBA Corporate management MBA Ekonomika a finančný management
MBA Investičný management MBA Management zdravotníctva
MBA Management inovácií MBA Management obchodu
MBA Management verejnej správy MBA Leadership a soft skills
MBA Projektový management MBA Športový management
MBA Management gastronómie a hotelierstva MBA Bankovníctvo
MBA Poisťovníctvo MBA Executive management

Ako štúdium MBA v ESBM prebieha?

 •  Štúdium MBA trvá 1 rok a prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka.
 •  Ide o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi workshopmi.
 •  Štúdium je možné začať kedykoľvek v priebehu roka.
 •  Skladá sa z 3 vzdelávacích blokov, ktoré sú ďalej rozdelené na 10 študijných modulov.
 •  Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.
 •  Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.
 •  Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť nepovinných odborných seminárov a workshopov, ktoré usporadúva škola.

Vďaka modernému e-learningovému systému máte ihneď k dispozícii študijné materiály a môžete začať študovať okamžite. Najbližší termín prezenčnej výučby základného bloku je 2. decembra 2017, dovtedy môžete absolvovať moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Bližšie informácie o priebehu štúdia nájdete tu.

Online prihláška     Brožúra na stiahnutie

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Predbežný termín stretnutia
Správa
Štúdium MBA - Hodnotenie 4.78/5 - Hodnotilo 74 užívateľov