Štúdium MBA

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA predstavuje profesijný vzdelávací program, vďaka ktorému si  prehĺbite doterajšie vedomosti, rozšírite si obzory naprieč rôznymi odbormi a získate komplexný pohľad na management a riadenia. Štúdium je vhodné pre stredných a vrcholových manažérov, majiteľov spoločností či vedúcich pracovníkov verejného či neziskového sektora.

Štúdium MBA na ESBM

Aktuálna zvýhodnená cena štúdia vo výške 3 295 € bez DPH platí do 21. 2. 2018. Platbu si navyše môžete rozložiť až do desať splátok.

Pre vyplnenie a odoslanie prihlášky využite náš jednoduchý online formulár:

Online prihláška

Prečo študovať MBA na ESBM?

 • Získate nové znalosti a dozviete sa aktuálne trendy z oblasti managementu, leadershipu či financií.​
 • Prepojíte svoje teoretické poznatky s praxou a naučíte sa ich okamžite aplikovať vo vašej firme alebo zamestnaní. 
 • Naučíte sa nové strategické postupy a inovatívne riešenia.
 • Môžete študovať online formou v kombinácii s interaktívnymi workshopmi, ktoré sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (4x za štúdium, vždy v sobotu). 
 • Štúdium môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka a vďaka e-learningu začať študovať okamžite. Štúdium je tak časovo veľmi flexibilné.
 • Vybrať si môžete z 14 špecializácií MBA a zostaviť si svoj vzdelávací program. Študijné materiály od nás získate zdarma.
 • Spolupracujeme so špičkovými lektormi a kapacitami vo svojich oboroch.
 • V rámci štúdia získate mnoho nových kontaktov či už profesijného, obchodného alebo osobného charakteru.
 • Naša škola disponuje medzinárodnými akreditáciami a okrem toho sme získali ocenenie od európskej akreditačnej komisie.
 • Po úspešnom absolvovaní štúdia získate prestížny titul MBA a manažérske vzdelanie, ktoré posilní vašu pozíciu na trhu práce.
 • Podanie prihlášky je zdarma  a navyše bez prijímacích skúšok. Uchádzači však musia splniť podmienky pre prijatie.

Viac informácií o výhodách štúdia MBA na ESBM

Z ktorých špecializácií MBA sa dá vybrať?

Ako štúdium MBA v ESBM prebieha?

 • Štúdium akejkoľvek MBA špecializácie je možné začať kedykoľvek v priebehu roka.
 • Výučba prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny a celé štúdium trvá 1 rok.
 • Ide o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi seminármi. Semináre sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (iba 4x za štúdium, vždy v sobotu).
 • V rámci online štúdia získajú študenti prístup do moderného e-learningu (študentskej sekcie), kde nájdu študijné materiály a mnoho ďalšieho.
 • Termíny prezenčnej výučby si študenti volia sami. Majú možnosť vyberať zo širokej ponuky. Najbližší termín prezenčnej výučby základného bloku je 14. 4. 2018.
 • Celé štúdium sa skladá z 3 vzdelávacích blokov (základný, špecializovaný a voliteľný), ktoré sú ďalej rozdelené na 10 študijných modulov.
 • Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.
 • Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť bonusových odborných seminárovworkshopov, ktoré usporadúva škola. V prípade záujmu je možné za absolvované workshopy získať certifikát.
 • Štúdium je ukončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce. Po úspešnom obhájení získa absolvent/ absolventka titul MBA.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Predbežný termín stretnutia
Správa
Štúdium MBA - Hodnotenie 4.78/5 - Hodnotilo 74 užívateľov